REGULAMIN SKOKÓW DREAM JUMP NA STADIONIE MIEJSKIM WE WROCŁAWIU

 

 

Skoczek jest świadomy, że skoki na linach należą do sportów wysokiego ryzyka i uprawiane ich nieprawidłowo, z lekceważeniem zasad bezpiecznej asekuracji i obowiązującego użytkowników regulaminu, mogą doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, groźnego dla zdrowia, a nawet życia użytkownika/lub osób postronnych. Każda osoba podejmująca skoki lub przebywająca na terenie strefy skoków na Stadionie Miejskim we Wrocławiu, musi uwzględnić to ryzyko, które podejmuje na własną odpowiedzialność.

 

 1. Warunkiem dopuszczenia do skoku jest własnoręczne potwierdzenie podpisem dobrego stanu zdrowia.
 2. ZABRANIA SIĘ wykonywania skoków osobom pod wpływem środków odurzających, kobietom ciężarnym oraz osobom cierpiącym lub przebytych chorobach: – układu krążenia – ciężkie niekontrolowane nadciśnienie, choroby naczyń mózgowych, tętniak aorty, stan po operacjach naczyń tętniczych, duże żylaki kończyn dolnych, niedokrwienie kończyn dolnych choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca itp. – ośrodkowego układu nerwowego – epilepsja, depresja, psychozy, niedowłady, stan po udarze – chorobami oczu – choroby siatkówki ,jaskra stan po operacji duże wady wzroku – chorobami narządu ruchu – po przebytych obrażeniach kręgosłupa, przebytych ciężkich złamaniach kończyn dolnych i miednicy, choroby kręgosłupa(dyskopatia, złamania, kręgozmyk, osteoporoza, znaczne skrzywienia wady wrodzone i nabyte). itp
 3. Pracownicy Dream World nie są lekarzami oraz nie są upoważnieni do podejmowania decyzji o przystąpieniu do skoku. Każdy skoczek deklaruje swój ogólnie dobry stan zdrowia. W razie jakichkolwiek wątpliwości na temat własnego stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.
 4. Obowiązuje absolutny zakaz skoków pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywanie ich w strefie uprawiania skoków. W przypadku podejrzenia nietrzeźwości, lub znajdowania się pod wpływem używek, personel ma prawo do odmówienia realizacji skoku.
 5. Personel ma prawo usunąć z obiektu osoby dewastujące wyposażenie, zachowujące się niezgodnie z przyjętymi normami społecznymi, stwarzające zagrożenie dla innych lub łamiące regulamin Dream Jump. Takim osobom nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet.
 6. Strefa skoków przeznaczona jest tylko dla osób skaczących oraz personelu. Osoby towarzyszące nie mogą przeszkadzać w oddaniu skoków i muszą dostosować się do poleceń obsługi.
 7. Maksymalna liczba skoków, które mogą zostać wykonywane przez jedną osobę to 3 (trzy) skoki na godzinę lub 8 w ciągu jednego dnia.
 8. Maksymalna dopuszczalna waga skoczka to 120 kg.
 9. Instruktor może nie wyrazić zgody na skok każdej osobie, bez podawania przyczyny.
 10. Klient ma prawo zwrócić zakupiony skok, nie podając przyczyny, w ciągu 10 dni od daty zakupu (przelewu). Skok podlega 100% zwrotowi pod warunkiem, że został zakupiony bezpośrednio w firmie Dream World. Jeśli skok został zakupiony za pomocą pośrednika, podczas zwrotu zostanie potrącona adekwatna prowizja.
 11. Nie stawienie się w zarezerwowanym terminie i godzinie w celu zrealizowania skoku jest równoznaczne z rezygnacją z jego realizacji. W takim przypadku pieniądze nie będą zwracane.
 12. Ograniczenia wiekowe: Minimalny wiek skoczka wynosi 18 lat. Skoczek, który posiada powyżej 60 lat musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do skoku w systemie Dream Jump.
 13. Skoczek zostanie poproszony, aby przed oddaniem skoku opróżnił kieszenie oraz usunął wszelkie przedmioty, które mogą wypaść podczas skoku (klucze do samochodu, portfel, naszyjnik, itp.)

 

 

ODWOŁANIE SKOKÓW

 

 

 1. Główny instruktor ma prawo do odwołania skoków w każdym momencie bez podawania przyczyny.

2. Skoki mogą zostać odwołane jeśli:

 • wiejący wiatr będzie wiał z siłą powyżej 40 km/h
 • nastąpi nagłe załamanie pogody
 • innych powodów niezależnych od organizatora

w takich sytuacjach, klient może wybrać dowolny, kolejny termin skoków. Natomiast nie może żądać zwrotu pieniędzy.

 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

!!! Na dachu stadionu, przed wypięciem asekuracji stałej od uprzęży, skoczek ma obowiązek sprawdzić czy została mu wpięta asekuracja służąca do oddania skoku.

Skoczek przed oddaniem skoku musi przejść obowiązkowe szkolenie naziemne, w trakcie którego zapozna się z:

1.Instrukcją prawidłowego wybijania się z platformy skokowej,

2.Instrukcją prawidłowego trzymania taśmy podczas skoku,

3.Instrukcją prawidłowej pozycji skoku i kierunku skoku

4. Obowiązkiem sprawdzenia wpięcia mu przez instruktora asekuracji do skoku przed wypięciem asekuracji stałej.

 

Osoby skaczące przed oddaniem skoku muszą zapoznać się z informacją o zagrożeniach podczas skoku:

 

 

 1. Możliwość uderzenia o platformę skokową lub obiekt stały znajdujący się poniżej platformy.

2. Możliwość zahaczenia, uderzenia lub wskoczenia na linę lub taśmę będącymi elementami stałymi systemu skoków.

3. Możliwość zerwania się liny lub taśmy będącymi elementami systemu skoków.

4. Możliwość zniesienia skoczka na obiekt w przypadku wiatru wiejącego w kierunku stadionu .

 

Oświadczam iż zapoznałem się  z treścią regulaminu, poświadczam swój dobry stan zdrowia oraz brak przeciwwskazań do oddania skoku Dream Jump na stadionie miejskim we Wrocławiu.

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)oraz na przekazywanie mi informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej przez firmę DREAM JUMP.

 

REGULAMIN ZAKUPÓW

 

 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.
 2. Klient ma prawo do dokonania zwrotu zakupionego skoku w terminie 14 dni od daty dokonania przelewu. Aby zwrócić zakupiony skok należy:

– wysłać na adres kontakt@dreamjump.pl zgłoszenie chęci zwrotu.

– dołączyć potwierdzenie dokonanego zakupu oraz nr konta na który powinien zostać dokonany przelew zwrotny.

– Dream Jump dokona przelewu zwrotnego w terminie 20 dni od momentu otrzymania zgłoszenia

 1. Po upływie terminu 14 dni od daty zakupu dokonanie zwrotu nie będzie możliwe.
 2. Skoki zakupione w trakcie trwania promocji nie podlegają zwrotom.
regulamin